Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zwroty i reklamacje

 

Reklamacje

  1. Klientowi przysługuje reklamacja w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Telematics Technologies.
  2. Reklamacja może być wniesiona w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego wniesienie reklamacji.
  3. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Telematics Technologies lub elektronicznie na adres email obsluga@naviexpert.pl.
  4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące Klienta, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz oczekiwaną reakcję Telematics Technologies na złożoną reklamację, zgodnie z ust. 6 poniżej.
  5. Telematics Technologies rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni i udziela Klientowi odpowiedzi na adres Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.
  6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Telematics Technologies przyznaje Klientowi określoną kwotę pieniężną tytułem rekompensaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, płatną w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji na rachunek Klienta wskazany w reklamacji.
  7. Wniesienie reklamacji oraz odmowa uwzględnienia reklamacji nie powodują zawieszenia obowiązków Klienta, wynikających z Umowy.

 

Odpowiedzialność za wady Produktu

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu (urządzenia) jest wyłączona. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca podstępnie zataił wadę.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl