Reklamacje i zwroty

Pamiętaj, aby w obecności kuriera rozpakować paczkę i sprawdzić jej zawartość.

W przypadku stwierdzenia wady, braku produktu lub niezgodności towaru z zamówieniem, spisz w obecności kuriera protokół szkody a następnie poinformuj nas o tym określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Telematics Technologies lub elektronicznie na adres email obsluga@naviexpert.pl.

Odpowiedź otrzymasz w ciągu 30 dni od dnia doręczenia reklamacji, na adres Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia po oddaleniu się kuriera, niezwłocznie zgłoś ten fakt do firmy kurierskiej.

Shopping Cart